Підприємництво

Особливості  створення сімейного фермерського господарства

Починаючи з 2016 року законодавством України передбачено можливість створення та функціонування сімейних фермерських господарств. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, зокрема в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.

Господарська діяльність сімейного фермерського господарства має базуватися на праці виключно членів такого господарства, що є членами однієї сім’ї.

Сімейне фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа - підприємець. Сімейне фермерське господарство діє на основі установчого документа (для юридичної особи - статуту, для господарства без статусу юридичної особи - договору (декларації) про створення фермерського господарства).

Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи

1. Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

2. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.

3. Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа - підприємець.

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа - підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця в порядку, встановленому законом.

4. Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним у встановленому цивільним законодавством порядку один із членів господарства.

5. Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства визначають:

а) найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності;

б) порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства;

в) правовий режим спільного майна членів господарства;

г) порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;

ґ) порядок вступу до господарства та виходу з нього;

д) трудові відносини членів господарства;

е) прізвище, ім’я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного зв’язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються);

є) інші положення, що не суперечать чинному законодавству.

Типова форма договору (декларації) для реєстрації сімейного фермерського господарства затверджена Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.041.2019 року №177 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-19#n14)

 

 

 

****************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Про державну кредитну програму для підприємців

З 1 лютого 2020 року запрацювала державна кредитна програма «Доступні кредити 5-7-9%» (далі – Програма), яка запроваджена за ініціативи Президента України та Прем'єр-міністра України з метою спрощення доступу мікро та малого бізнесу до банківського кредитування.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. №28, якою затверджено Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва.

Підтримка бізнесу буде надаватись у вигляді компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у гривні за двома напрямками:

перший – здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

 • 5% річних – якщо виручка до 25 млн. грн.. і створюються мінімум 2 робочих місця;
 • 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн. грн., який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;
 • 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн. грн.;

другий – надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави.

Одне підприємство може отримати декілька кредитів, якщо їх загальна сума не перевищує 1,5 млн. грн. Максимальний строк кредитування не перевищує п’ять років.

Нині до програми долучились державні банки – ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк та УкрЕксімБанк. Очікується, що у Програмі братимуть участь і комерційні банки.

Подати заявку на отримання кредиту за Програмою може будь-який українець, який хоче відкрити власну справу або має бізнес з доходом до 50 млн. грн. на рік і планує його розширити.

Отримати більш детальну інформацію про Програму та подати заявку можливо за посиланням: 5-7-9.gov.ua

 

************************************************************************************************************

Грантова програма «Нагальна гуманітарна допомога та підтримка раннього відновлення для уразливих ВПО, людей, які повернулися, та громад, постраждалих внаслідок конфлікту на сході України»

МОМ продовжує набір підприємців у новий проект «Нагальна гуманітарна допомога та підтримка раннього відновлення для уразливих ВПО, людей, які повернулися, та громад, постраждалих внаслідок конфлікту на сході України» (далі – Проєкт), що реалізується за фінансової підтримки Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції Державного департаменту США.

Один з компонентів Проєкту має на меті зміцнення економічного потенціалу внутрішньо переміщених осіб та членів приймаючих громад, які ведуть бізнес у Донецькій та Луганській  областях (території, підконтрольні уряду України) або мають намір його започаткувати. Проєкт передбачає надання 150 підприємцям гранту на максимальну суму до 2800 доларів США (у гривнях по поточному курсу ООН) у вигляді обладнання (не менше 70% від суми гранту), витратних матеріалів (до 20% від суми гранту) або оплати послуг (до 30% від суми гранту) для розвитку чи започаткування власного бізнесу в Донецькій чи Луганській областях.

Останній термін подання анкет на участь у Проєкті – 31 січня 2020 року.

Відбір учасників Проєкту буде відбуватися шляхом конкурсного відбору згідно з чіткими і прозорими критеріями соціальної уразливості заявників та перспективності запропонованих ними бізнес-планів. Детальна інформація щодо часових рамок Проєкту, процесу відбору та інша інформація з цього приводу міститься на сайті МОМ за посиланням: http://bit.ly/2tXwKT2.

Контактна особа МОМ – Ірина Дек, телефон: +380501623758, електронна пошта: idek@iom.int

 

************************************************************************************************************

Опитування експортерів щодо лібералізації валютного законодавства

У контексті виконання Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на період 2017-2021 років, схваленої розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017року №1017-р Мінекономрозвитку здійснює опитування експортерів щодо подальшої лібералізації валютного законодавства (до 31 січня 2020року).

Метою опитування є з’ясування думки експортерів щодо наступних кроків з валютної лібералізації для підготовки відповідних рекомендацій.

У зв’язку з цим, запрошуємо експортерів та бізнес-асоціації району прийняти участь в опитуванні за посиланням https://forms.gle/JLKBNGWnum22DykCA

 

************************************************************************************************************

14-15 листопада 2019 року у м. Миколаїв заплановано проведення Туристичної майстерні Миколаївщини.

Туристична майстерня Миколаївщини проводиться з метою популяризації туристичних можливостей регіонів та міст України, активізації розвитку внутрішнього туризму, презентації кращих туристичних продуктів і проектів, обміну досвідом у створенні та розвитку туристичних інформаційниї центрів в Україні.

До участі у заході запрошуються представники структурних підрозділів з питань туризму державних адміністрацій та міських рад, керівники обласних та місцевих туристичних інформаційних центрів, громадські активісти, які працюють у сфері розвитку туризму.

Про участь у Туристичній майстерні Миколаївщини необхідно повідомити управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації до 05 листопада 2019року, вказавши прізвище, ім’я, по батькові, посаду, контактні телефони та адресу електронної скриньки учасника та тему виступу.

Контактна особа: Волчецький Руслан Володимирович, заступник начальника відділу з питань молоді та туризму управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації, e-mail: /ua
тел./факс +380 96 8350328? +380 512 372332

 

************************************************************************************************************

Програма ООН із відновлення та розбудови миру з 02 жовтня
оголошує другий конкурс бізнес-грантів на сході України

Програма Організації Об’єднаних Націй із відновлення та розбудови мируза підтримки урядів Польщі та Японіїоголошує конкурс малих бізнес-грантів на започаткування, відновлення та розширення мікро-, малих та середніх підприємств на підконтрольнійукраїнській владі території Луганської та Донецької областей.

Метою грантової підтримки є створення робочих місць для переселенців та місцевого населення.

Максимальна сума гранту на реалізацію одного бізнес-проекту становить:

 • до 250 тис. грн для осіб, які планують створити не менше 4 робочих місць (підприємець та 3 наймані робітника);
 • до 200 тис. грн – не менше 3 робочих місць;
 • до 150 тис. грн – не менше 2 робочих місць;
 • до 100 тис. грн – 1 робоче місце, власне сам підприємець.

Гранти надаються повнолітнім, дієздатним та правоздатним громадянам України, які постійно проживають на цільових територіях. Не можуть одночасно претендувати на отримання гранту особи, які перебувають між собою у родинних зв’язках (грант буде надано лише одному члену родини).

Для участі в конкурсі необхідно заповнити заявку (з додатками)та подати її з 2 жовтня 2019 року через он-лайн систему за посиланням www.grant.ccc-tck.org.ua.

Кінцевий термін подання заявок: до 23:59 (за київським часом) 14 жовтня 2019 року.

Адміністративну та організаційну підтримку грантового конкурсу забезпечує Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК».

Додаткову інформацію про умови конкурсу та процедуру подачі заявок можна отримати, звернувшись до Творчого центру ТЦК (e-mail:info@ccc.kiev.ua, м/т: 0 (800) 406 411). Узагальнені відповіді на отримані запитання будуть оприлюднені:

В кожній цільовій області проводитимуться інформаційні заходи щодо роз’яснення умов конкурсу, графік яких буде розміщений на вищезазначених інтернет-ресурсах.

 

************************************************************************************************************

Данська рада у справах Біженців (ДРБ) розробляє нову грантову програму з метою можливості поліпшення умов життя місцевого уразливого населення, шляхом збільшення їх доходів, що може бути реалізовано через співінвестування в місцеву економіку у співпраці із партнерами з бізнес-сектора.

Такими бізнес-партнерами можуть бути приватні підприємства будь-яких форм реєстрації, об'єднання виробників сільськогосподарської продукції, а також комунальні підприємства місцевих органів влади. Партнерство буде здійснюватися за принципом співфінансування як ДРБ, так і бізнес-партнером.

Основні умови програми:

 • кінцевим результатом проекту має бути підвищення доходів місцевого населення на певній цільовій території в Донецькій або Луганській областях, в тому числі за рахунок їх прямого залучення в виробничо-збутові ланцюжки;
 • ідея проекту повинна припускати розширення бізнес-діяльності партнера, а також залучення місцевого уразливого населення, включаючи внутрішньо переміщених осіб і осіб, які постраждали від конфлікту, як однієї зі складових частин даного бізнес-проєкту. При цьому створення нових офіційних робочих місць не є обов'язковою умовою програми;
 • проект повинен бути прибутковим для бізнес-партнера;
 • передбачувана сума грантової підтримки від 10 000 до 100 000 доларів США;
 • інвестиція з боку бізнес-партнера в розмірі до 50% від загальної вартості проекту, у фінансовій або нефінансовій формі.

 

Для участі в конкурсі бажаючі повинні подати заявку за посиланням: https://forms.gle/pf1wjt3zTQNMFMxdA

Кінцевий термін подання заявок: 30 жовтня 2019 року.

 

Більш детальну інформацію можна отримати у контактних осіб за телефонами: + 38-093-073-53-73 (Ольга),
+ 38-093-076-03-07 (Анна).

Звертаємо Вашу увагу на те, що на сьогоднішній день програма знаходиться в стадії розробки і подальшого подання донорським організаціям на розгляд. Умови програми є гнучкими і можуть змінюватися, в тому числі і в напрямках, запропонованих в отриманих заявках.

 

************************************************************************************************************

 

Програма ООН із відновлення та розбудови миру розпочинає грантовий конкурс на території
Луганської, Донецької та Запорізької областей

Програма Організації Об’єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за підтримки Європейського Союзу запрошує місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб, які проживають на підконтрольних Уряду України територіях Луганської та Донецької області, та в районах Запорізької і Донецької областей уздовж узбережжя Азовського моря, взяти участь у конкурсі на здобуття грантової підтримки на започаткування, відновлення чи розширення мікро, малих та середніх підприємств.

Грантова підтримка надаватиметься для реалізації бізнес-проектів у таких секторах економіки:

 • виготовлення кераміки,
 • текстильна промисловість,
 • харчова промисловість,
 • індустрія гостинності (готельно-ресторанний бізнес та туризм),
 • зернові та олійні культури,
 • м’ясо-молочна продукція,
 • домашня птиця і яйця.

Грант повинен бути спрямований на закупівлю обладнання, на розширення виробництва тощо.

Максимальна сума одного гранту: до 6500 євро у гривневому еквіваленті. Сума гранту становить 75% вартості проекту, 25% повинні бути власним внеском підприємця.

Для участі в конкурсі бажаючі повинні подати заявку і бізнес-план до Творчого центру ТЦК на е-mail: ccc@ccc.kiev.ua.

Кінцевий термін подання заявок 1 жовтня 2019 року до 23:59 (за київським часом).

Для отримання додаткової інформації щодо умов конкурсу та процедури подачі заявок просимо звертатися до Творчого центру ТЦК за електронною поштою: info@ccc.kiev.ua або за телефоном 0 (800) 406 411.

Крім того, в кожній цільовій області будуть проведені інформаційні заходи щодо роз’яснення умов конкурсу. Графік інформаційних заходів та їх кураторів можна знайти за посиланням: http://www.ccc-tck.org.ua/news/112/

 

************************************************************************************************************

Захід: «Схід-Експо – 2019»                                      Місце: Київ – Український дім

Дати: 8-9 листопада 2019                                        Донори: ЄС, Польща, Японія

Щорічний бізнес-захід «Схід-Експо – 2019» відбудеться 8-9 листопада 2019 року в серці Києва – Українському домі на Хрещатику. Центральним заходом «Схід-Експо – 2019» є виставка-презентація продукції та послуг від майже 200 представників мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) східної України. В межах заходу буде можливість взяти участь у ділових переговорах, відвідати панельні дискусії, презентації, тренінги на тему підприємництва, експорту, інвестицій та міжрегіонального економічного співробітництва.

Захід спрямований на зміцнення зв’язків між підприємствами Донецької, Луганської та Запорізької областей з рештою України, ЄС та інших країн, на створення нових можливостей для партнерства та співпраці.

Очікується, що понад 3 000 гостей відвідають «Схід-Експо – 2019»,

Умови участі

Участь у «Схід-Експо 2019» для підприємств є безкоштовною. Програма ООН із відновлення та розбудови миру бере на себе витрати на оренду виставкового залу, виставкових конструкцій, вантажного транспорту для перевезення обладнання/продукції, організацію B2B переговорів, створення каталогу учасників та інформаційну кампанію заходу (реклама в потягах Інтерсіті, соціальних мережах, на радіо, білбордах, метро, кінотеатрах та мережах роздрібної торгівлі). Інші витрати, в тому числі проїзд, проживання та харчування учасників не забезпечуються і не компенсуються

Формати участі

 1. Підприємство бере участь у виставці, виставляє свою продукцію у виставковому модулі (3х3 метри), надає інформацію для каталогу виставки, бере участь у B2B переговорах та відвідує пленарні засідання та обговорення на «Схід-Експо 2019»
 2. Підприємство надає інформацію для каталогу виставки, приймає участь у B2B переговорах та відвідує пленарні засідання та обговорення на «Схід-Експо 2019»
 3. Підприємство бере участь у B2B переговорах та відвідує пленарні засідання та обговорення на «Схід-Експо 2019»
 4. Підприємство бере участь у B2B переговорах
 5. Підприємство відвідує виставку, пленарні засідання та обговорення на «Схід-Експо 2019»

Реєстрація підприємців на участь у «Схід-Експо 2019» можлива за посиланням http://bit.ly/3391z4D

Контактна особа:

Координатор Програми ООН із відновлення та розбудови миру у Луганській області Володимир Іщенко – (066) 766 95 85, volodymyr.ishchenko@undp.org

Щоб надати інформацію для каталогу виставки треба заповнити анкету он-лайн http://bit.ly/2GIpmP8

 

************************************************************************************************************

«Тур’євроцентр – Закарпаття 2019»

19 вересня 2019 року в м. Ужгород проводитиметься Міжнародна туристична виставка-ярмарок «Тур’євроцентр – Закарпаття 2019», на якій буде представлено нові тенденції розвитку та актуальні можливості туристичної індустрії.

Офіційними організаторами є: Закарпатська обласна державна адміністрація, Закарпатська обласна рада, Ужгородська міська рада.

Під час Міжнародної туристичної виставки-ярмарку передбачається презентація туристичного продукту областей України та іноземних країн, запровадження інвестиційних та інноваційних проектів у туристичній сфері.

У виставці планується участь представників туристичних організацій та фірм з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Білорусі, Хорватії, Чехії та України.

Заявка, умови та форма для розміщення у каталозі виставки-ярмарку розміщено на офіційному туристично-інформаційному вебпорталі «Вітаємо на Закарпатті» (zaktour.gov.ua).

Місце проведення: Ужгородський культурно-історичний центр «Совине гніздо» (м. Ужгород, вулиця Ференца Ракоці, 2)  

Період роботи:  19 вересня,   10:00-18:00 год. 

У разі зацікавленості взяти участь у виставці звертатися до Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської облдержадміністрації до 5 вересяня 2019 року на електрону адресу: economy@carpathia.gov.ua.

Контактна інформація за тел: (0312) 614679, 659031,  614411(факс).

 

************************************************************************************************************

Бізнес-тренінги з розвитку навичок підприємництва

Програма ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського союзу, урядів Польщі та Японії у серпні – жовтні 2019 року поводитиме бізнес-тренінги із створення бізнес-ідей, стартапів та бізнес планів.

Мета навчальної програми – зміцнення потенціалу і підвищення підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення.

Учасниками тренінгів можуть бути діючі та потенційні підприємці, місцеве населення та внутрішньо переміщені особи.

Кожному слухачеві буде надана можливість представити та захистити свій бізнес-проект перед групою та отримати зворотній зв'язок від тренерів-експертів.

Тренінг буде корисний особам, які планують подаватися на конкурс бізнес-грантів. Інформація про умови та особливості чергової програми малих грантів буде оприлюднена на офіційному веб-сайті ПРООН - www.ua.undp.org/

Участь у тренінгах – безкоштовна. Програма ООН з відновлення та розбудови миру повністю відшкодовує – на період навчання – видатки на проїзд,забезпечення житла, харчування, роз даткові навчальні матеріали. Тривалість курсу 5 днів.

Усім зацікавленим необхідно зареєструватися за посиланням: http://bit.ly/2O817Ac

Відбір учасників буде проводитися за результатами даних реєстраційної анкети та співбесіди.

 

************************************************************************************************************

                                                               VIII Міжнародна SPA-Асамблея-2019

З 11 по 14 березня 2019рку у м. Львів проводитиметься VIII Міжнародна SPA-Асамблея-2019, подія направлена на сприяння розвитку в’їздного та внутрішнього туризму.

Головна мета – сприяння розвитку SPA & Wellness-галузі України, захист прав та інтересів фахівців галузі, сприяння покращенню умов праці, а також інформаційна підтримка потенційних клієнтів та гостей SPA & Wellness закладів України.

Контактні дані Оргкомітету +38(044)2092719, +38(098)4168663, +38(09803514221.
Веб сторінка: http://soyuz-spa.com

 

************************************************************************************************************

Навчальний семінар з питань впровадження стандартів системи якості продукції відповідно до європейських вимог.

Луганська регіональна торгово-промислова палата з метою донесення до суб’єктів підприємництва основних вимог щодо сертифікації, щодо забезпечення якості продукції відповідно до норм та вимог ЄС пропонує підприємцям району прийняти участь у навчальних курсах, які заплановано на середину грудня 2018 року.

Навчальні курси проводитимуть досвідчені фахівці представництва концерну ТЮФ ЗЮД Україна (відома сертифікаційна компанія в країнах ЄС) – ООО «ТМS Україна». Навчальні курси передбачають вивчення стандартів щодо впровадження на підприємствах і організаціях системи менеджменту якості, а також безпосередньо вивчення стандартів та вимог до безпечності харчових продуктів, яких необхідно дотримуватись на всіх етапах вирощування, зберігання, транспортування, вироблення продовольчої сировини, виготовлення та зберігання продуктів харчування.

За підсумками навчання видається відповідний сертифікат. Після отримання сертифікатів відповідності міжнародного зразку суб’єктам господарювання не потрібно отримувати національні сертифікати.

Більш детальну інформацію про навчальні курси  можна отримати у фахівців Луганської РТПП за телефонами: (0645)70-39-60, моб. (050) 328-22-54 або електронною поштою: lcci508509@gmail.com, tpp-sev@ukr.net.

 

************************************************************************************************************

Всеукраїнська Федерація роботодавців в сфері туризму України в прес-центрі ІА «Укрінформ» (м. Київ) презентувала проект «Туристичні кластери 300+».

Місія проекту – це сталий розвиток територій України завдяки збільшенню туристичної привабливості нашої країни та її регіонів. Проект «Туристичні кластери 300+» заснований на принципах ефективної соціальної взаємодії - коли в певному регіоні, де всі зацікавлені в тому, щоб до них їхав турист, об’єднуються і за допомогою експертів створюють сучасний туристичний продукт високої якості, безпечний і доступний для споживачів. Більш детально із концепцією проекту можна ознайомитись на сайті за посиланням: http://travelpeople.com.ua/.

Під час формування концепції проекту було враховано положення Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», представленої Урядом України 15 вересня 2017 року, яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року, що були затверджені у 2015 році на саміті ООН з питань сталого розвитку. В рамках реалізації проекту «Туристичні кластери 300+» представникам місцевих рад буде передано розроблені експертами проекту практичні інструменти та організаційно-економічні моделі, спрямовані на реалізацію затверджених національних завдань, що сприятимуть подоланню бідності, пропагуванню здорового способу життя, зменшенню нерівності між показниками розвитку територій всередині країни, підвищенню зайнятості населення, створенню нових робочих місць, підвищенню підприємницької активності, розвитку малого та середнього бізнесу, вирішенню питань охорони навколишнього середовища, підтримці та збереженню об’єктів історичної та культурної спадщини, підвищенню якості продукції та послуг, вироблених на місцевому рівні, розвитку механізмів кооперації та підвищенню активності громадянського суспільства на регіональному рівні та багато інших суміжних питань.

Із матеріалами презентації проекту «Туристичні кластери 300+» можна ознайомитись за посиланням:
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2509656-stvorenna-merezi-turisticni-klasteri-300.html.

За більш детальною інформацією звертатись за тел:

 • (050) 933-86-44 – Юлія Алєксєєва, ініціатор проекту «Туристичні кластери 300+»,
 • (067) 232-76-16 – Тетяна Тимошенко, голова Ради Федерації роботодавців в сфері туризму України, t.tymoshenko24@gmail.com,
 • (050) 569-01-53 – Оксана Горбатенко, головний спеціаліст відділу залучення інвестицій та туризму управління інвестиційної діяльності, підприємництва та цінової політики Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації.

 

************************************************************************************************************

Міжнародна програма “Fit for Partnership with Germany”

Програма Fit for Partnership with Germany (готуємося до співпраці з Німеччиною), що реалізується спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Федеральним міністерством економіки і енергетики Німеччини.

Програма спрямована на стимулювання розвитку українського бізнесу, економічне співробітництво між Україною та Німеччиною, соціально-економічний розвиток регіонів та сприяє:

 • виходу українських підприємств на міжнародні ринки;
 • підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств;
 • вдосконаленню компетенцій українських менеджерів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Цільова група: представники українських підприємств із зовнішньоекономічним потенціалом, для яких будуть організовані бізнес-сесії у Німеччині (90% фінансується Федеральним міністерством економіки і енергетики Німеччини).

У 2018-2019 роках пропонуються бізнес-сесії за напрямками:

 • загальна економічна кооперація;
 • економічна кооперація з умовно галузевою специфікою:

            1) економічна кооперація в аграрному секторі: виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виробництво продуктів харчування;

            2) економічна кооперація у сфері енергоефективності;

            3) економічна кооперація в сфері переробки сміття / екологічної утилізації відходів;

            4) економічна кооперація в секторі охорони здоров’я / індустрії охорони здоров’я.

У разі бажання активної співпраці з Програмою у регіоні пропонуємо звернутись до Світлани Степащенко – керівника проектного офісу Програми за тел.(044)228-42-53, (044)531-30-56, електронна адреса: Svetlana.stepashchenko@giz.de.

(Більш детальна інформація про Програму та заходи щодо її реалізації розміщено на сайті   https://ukraine.managerprogramm.de)

 

************************************************************************************************************

Бізнес місія до Китаю в рамках виставки "China International Import Expo" 

У період з 5 по 10 листопада в Китаї відбудеться міжнародна виставка «China International Import Expo». Ділова та офіційна місія до Китаю відбудеться в період з 3 по 9 листопада 2018.

В рамках візиту українська делегація візьме участь в роботі Українсько-Китайського Економічного Форуму, який відбудеться 6 листопада в Шанхаї та 8 листопада в Пекіні. 

Від імені ТПП України запрошуємо Вас взяти участь в діловій місії до Китаю. Впевнені, участь в місії надасть Вам можливість ознайомитися з останніми світовими тенденціями в різних галузях, отримати інформацію про нову продукцію і послуги, презентувати власну продукцію на національному стенді, а також налагодити ділові відносини з китайськими та іноземними партнерами під час роботи Форумів. 

З питань участі просимо звертатись до Торгово-промислової палати України: 

 • Голята Андрія: +380 (67) 662-96-56, e-mail: avg-zed@ucci.org.ua ; 
 • Малаховської Станіслави: +380 (44) 279-17-50, (067) 232-92-20, e-mail: ems58@ukr.net ; 

Вартість участі становить 3280 доларів США за особу (при одномісному проживанні) та 2800 доларів США (при двомісному). Вартість включає перельоти, трансфери, проживання, участь в ділових заходах, а також культурну програму. 

 

************************************************************************************************************

Перша внутрішньо-африканська торговельна ярмарка

У період з 11 по 17 грудня 2018року у м.Каїр (Арабська Республіка Єгипет) відбудеться Перша внутрішньо-африканська торговельна ярмарка (далі – Ярмарка).

Організаторами заходу є Постійне представництво арабської Республіки Єгипет при відділені ООН, інші міжнародні організації у Женеві, Африканський експортно-імпортний банк (African Export-Import Bank) та Комісія Африканського Союзу (African Union Commission).

Ярмарка складатиметься з 7-денної торговельної презентації, направленої на поширення інформації про торгівлю та інвестиції. Проведення заходу дозволить широкому колу виробників, споживачів і посередників обговорювати та укладати комерційні угоди.

До участі у заході запрошуються представники українських підприємств.

Більш детальну інформацію можна дізнатись на сайті: http://www.intrafricantradefair.com

 

************************************************************************************************************

Оголошено конкурсний відбір

Луганська обласна державна адміністрація з 08.08.2018 оголошує конкурсний відбір суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надано з обласного бюджету часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами для реалізації їх проектів.

Прийом документів для участі в конкурсному відборі: з 08.08.2018 до 17:00 21.09.2018р.

Місце прийому документів: Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, кім.506, проспект Центральний, 59, м.Сєвєродонецьк.

Час прийому документів: з 8-30 до 17-30 (перерва з 12-30 до 13-15) крім суботи та неділі.

Дата та місце проведення конкурсу: 10.10.2018, Луганська обласна державна адміністрація, м.Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, мала зала засідань (2-ий поверх).

Контактні дані особи, відповідальної за прийняття документів: Самойлова  Олена Анатоліївна, тел. (06452) 4-22-50; e-mail: pidpr_ec@ukr.net.

Оголошення про конкурсний відбір та Порядок розміщені на офіційному сайті облдержадміністрації (банер «Конкурс проектів суб’єктів підприємництва»).

Ознайомитись можна за посиланням:
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/economy/konkursniy_vidbir_subiektiv_....

 

************************************************************************************************************

Запрошуємо до участі у виставці представників бізнесу

У період з 10 по 11 жовтня 2018 року в Україні відбудеться онлайн-виставка харчової промисловості на Міжнародному виставковому порталі “ExpoUniverse”, метою якої є надання можливості більшої кількості компаній взяти участь у виставці, завдяки інноваційному онлайн формату.
Міжнародний виставковий портал “ExpoUniverse”(https://expo-universe.com) – перший в Україні проект в індустрії виставкового бізнесу, який допоможе вивести на лідируючі світові позиції виставковий ринок України в цілому та харчову промисловість зокрема. Онлайн формат проведення виставки не обмежує учасників географією розташування, території на міжнародному ринку, та має продемонструвати новітні досягнення галузі, розширити ділові контакти, обмінятися професійним досвідом.
Детальну інформацію про захід можна отримати на веб–сайті: https://expo-universe.com/exhibition-entrance/49.

 

************************************************************************************************************

 

Комплексна програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Білокуракинському районі на 2018-2020 роки  (Додаток 1, Додаток 2)

 

************************************************************************************************************

Про надання правової допомоги
для внутрішньо переміщених осіб та місцевому населенню

Норвезька рада у справах біженців (далі - NRC) з кінця 2014 року в східній частині України надає переміщеним і іншим постраждалим в результаті конфлікту особам негайну допомогу у відновленні житла, непродовольчу і правову допомогу.

NRC є незалежною, гуманітарною, некомерційною, неурядовою організацією. Особливу увагу NRC приділяє питанням ведення господарської діяльності в Україні (малий та середній бізнес).

У Сєвєродонецьку за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренка,10 відкрито Центр правової допомоги Норвезької ради у справах біженців, який працює понеділок – п’ятниця з 09:00 до 17:00.

Більш детальну інформацію щодо правової допомоги можна отримати по телефону «гарячої лінії» - 0800 302 007 (безкоштовно з усіх стаціонарних та мобільних телефонів в межах України) або звернувшись до контактної особи – Наталії Кузьменко за телефоном: (067) 828 59 29,  (050) 515 31 47 або на e-mail: natalia.kuzmenko@nrc.no.

Послуги, що надаються Центром правової допомоги Норвезької ради у справах біженців, здійснюються безкоштовно.

 

************************************************************************************************************

 

Комплексна програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Білокуракинському районі на 2016-2017 роки  (Додаток 1, Додаток 2)

 

************************************************************************************************************

Презентація «Каталогу компаній Луганської області»

Департаментом зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської ОДА разом із іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, районними адміністраціями та за підтримки Програми Розвитку ООН протягом 2017 року було проведено масштабну роботу та зібрано матеріали для формування «Каталогу компаній Луганської області», який було розроблено з метою презентації підприємств, бізнес-об’єднань та об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу регіону та презентовано в кінці грудня 2017 року.

Білокуракинська райдержадміністрація приймала участь в розробці цього каталогу, було надано необхідну інформацію з фотоматеріалами по середнім та малим підприємствам району для включення їх до каталогу. Результатом цієї діяльності стало  те, що до каталогу увійшли 14 підприємств Білокуракинського району.

У подальшому Департаментом зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської ОДА планується переклад електронної версії каталогу на англійську мову для пошуку бізнес-партнерів для підприємств,включених до каталогу, закордоном та розповсюдження каталогу серед дипломатичних установ в Україні та закордоном, торгово-промислових палат тощо.

Завантажити або переглянути Каталог можна за посиланням: http://bit.ly/2DrJ7Xb.