Новини

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом управління соціального

захисту населення райдержадміністрації

від 12 листопада 2020 р. №55-аг

 

ОГОЛОШЕННЯ
проведення добору на зайняття вакантної посади

головного спеціаліста  відділу бухгалтерського обліку та виплати, бухгалтера управління соціального захисту населення Білокуракинської райдержадміністрації Луганської області (категорія В)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Розробляє контрольні цифри при плануванні бюджету, складає кошторис, розробляє паспорти бюджетних програм для фінансування та здійснює коригування кошторисних призначень по КПКВК ДБ 2501230, 2501130, 2501200, 2501480, 2501570, 1501040, 2501150; КПКВК МБ 0813031, 0813032, 0813033, 0813035, 0813140.

2. Робить річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків по всім кодам програмної класифікації видатків за якими проводиться фінансування видатків з місцевого бюджету.

3. Інформацію, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизує  на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку.

4.Веде аналітичний облік касових  та  фактичних зобов’язань

5.Здійснює аналіз використання бюджетних коштів за кошторисом видатків 

6.Веде відповідний бухгалтерський облік в меморіальних ордерах, дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця.

7.Проводить контроль за цільовим використанням коштів з державного та місцевого бюджетів на виконання відповідних програм.

8. Бере участь у проведенні актів звіряння  розрахунків, інвентаризації фінансових зобов’язань.

9. Надає щомісячні та квартальні звіти до Департаменту управління соціального захисту населення облдержадміністрації, Управління фінансів Білокуракинської районної державної адміністрації, УДКСУ у Білокуракинському районі

10. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад -5300 грн., надбавка за вислугу років , надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно.

Граничний строк перебування на зазначеній посаді не більше 2-х місяців після закінчення карантину.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) Заява із зазначенням основних мотивів щодо участі в доборі на зайняття посади  державної служби за формою згідно з додатком 1 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної  хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. №290 (далі – Порядок);

2)Резюме за формою згідно з додатком 2 Порядку;

3)Заява, в якій повідомляє , що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Документи приймаються:

До 17 год 00 хв.(в п’ятницю до 16 год. 00 хв.), 3 календарних дні, по 17 листопада 2020 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору

Масловська Лариса Іванівна,

(06462) 2-20-51, 0955310720   

soc17lk@gmail.com

                                                                         

Вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче  бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи

 

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 

 

 

 

 

Управління соціального захисту населення інформує про Зміни в

законодавстві щодо внутрішньо переміщених осіб

 

16 вересня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову№ 910 «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи», метою якої є зменшення адміністративного навантаження та спрощення надання публічних послуг для внутрішньо переміщених осіб за допомогою мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».

Постановою внесено зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою від 1 жовтня 2020 року  № 509, якими запроваджено механізм відображення в електронному вигляді  довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у мобільному додатку Порталу Дія.

Особа, яка отримала довідку, може замовити відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Замовлення та формування електронної довідки здійснюється безоплатно.

Електронну довідку малолітньої дитини, недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена, може замовити законний представник.

Для замовлення електронної довідки особі необхідно встановити мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну автентифікацію.

Електронна довідка формується засобами Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Порталу Дія і передається в мобільний додаток Порталу Дія з дотриманням вимог законодавства про інформацію та захист персональних даних.

Доступ особи до електронної довідки забезпечується протягом періоду дії довідки та припиняється у разі прийняття рішення про скасування довідки з відображенням відповідного статусу дії довідки під час перевірки.

У випадку, якщо у внутрішньо переміщеної особи не відображається її електронна довідка, або електронна довідка малолітньої дитини, недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена,або інформація відображається некоректно, особі необхідно звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання.

Звертаємо увагу, що довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та електронна довідка мають однакову юридичну силу, зокрема  електронна довідка пред’являється особою  на електронному носії, критерії якого підтримують використання електронного додатка Порталу Дія (смартфон тощо), без пред’явлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Одинокі пенсіонери, старші за 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, мають право на щомісячну допомогу

 

29 липня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 663, якою внесено зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд. Внесеними змінами запроваджено новий вид допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку.

Державна соціальна допомога на догляд надається одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

До одиноких осіб, які мають право на державну соціальну допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати.

Наголошуємо, що основним документом для призначення допомоги на догляд визначено висновок лікарсько-консультативної комісії, де обов’язково повинно бути зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду. Вказаний документ видається органами охорони здоров’я за місцем проживання.

Також для призначення подаються:

заява, під час подання якої пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), також у заяві зазначається інформація про відсутність працездатних родичів (незалежно від місця їх проживання), зобов'язаних за законом особу утримувати;

декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики, у якій зазначається склад сім’ї;

копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено).

Допомога на догляд призначається у розмірі 40 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, які втратити працездатність  (з 01.01.2020 року – 655,20 грн., з 01.07.2020 року - 684,80 грн.)

Допомога на догляд призначається з дня  звернення за допомогою. Також Мінсоцполітики опрацьовуються зміни до п.2 постанови КМУ від 29.07.2020 №663 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної  соціальної допомоги на догляд» в частині застосування цієї постанови з 1 січня 2020 року для заяв про призначення допомоги на догляд, які подані до 1 листопада 2020 року.

 В іншому випадку, тобто у разі вже отримання надбавки до пенсії на догляд, компенсації за надання соціальних послуг, допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсації на догляд за особою з інвалідністю або особою, яка досягла 80-річного віку, допомога призначається у разі припинення виплати вказаних компенсацій  або  надбавки.

Отримання соціальної послуги «догляд вдома» в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не впливає на призначення зазначеного виду допомоги.

 Після одержання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу у постійному сторонньому догляді необхідно звертатися до уповноважених осіб об’єднаних територіальних громад, старостатів або ЦНАП для оформлення пакету документів.

Соціальними працівниками буде надана домомога в оформленні документів  одиноким особам, які перебувають на обслуговуванні в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Білокуракинської селищної територіальної громади.

У разі виникнення запитань просимо звертатися до уповноважених осіб об’єднаних територіальних громад, старостатів, ЦНАП або до Управління соціального захисту населення Білокуракинської РДА за телефоном 2-16-50.

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРТОПЕДИЧНИМ ВЗУТТЯМ

 

     Соціальні гарантії щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні визначено Законом України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та здійснюється відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 05.04.2012 року № 321 (зі змінами).

      Відповідно до законодавства про соціальну підтримку осіб з інвалідністю зазначена категорія громадян має право на безкоштовне забезпечення ортопедичним взуттям.

  Як скористатися цим правом?

            Забезпечення ортопедичним взуттям проводиться після подання заяви щодо бажання особи з інвалідністю отримати її. Тому, щоб отримати ортопедичне взуття, необхідно написати заяву до управління соціального захисту. Але, перш за все, необхідно оформити, звернувшися до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), індивідуальну програму реабілітації (далі ІПР) так, щоб в індивідуальну карту були вписані рекомендації на використання особою з інвалідністю ортопедичного взуття. Управління в свою чергу видає направлення на даний засіб зазначений згідно показань індивідуальної програми  реабілітації.

            До управління соціального захисту разом із заявою надаються:

 • індивідуальна карта реабілітації (з висновком про необхідність виготовлення ортопедичного взуття);
 • довідка про інвалідність;
 • паспорт;
 • ідентифікаційний код;
 • для дітей — паспорт одного з батьків, свідоцтво про народження дитини.

             З метою надання населенню якісної протезно-ортопедичної допомоги за місцем проживання, згідно з затвердженим графіком, в приміщенні управління  соціального захисту населення Білокуракинської РДА буде здійснюватися 12 серпня 2020 року з 9:00 прийом осіб з інвалідністю спеціалістами підприємства Форвард-орто для подальшого забезпечення ортопедичним взуттям.

 

 

 

Управління соціального захисту населення інформує:

 

Урядом прийнято рішення розпочати з 1 вересня реалізацію пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020–2021 роках».

Зазначений проект передбачає:

- запровадити цільову грошову компенсаційну виплату замість натуральної допомоги «пакунок малюка» у розмірі 5 тисяч гривень;

- забезпечити із залученням АТ «Комерційний банк «ПриватБанк» відкриття громадянам, у яких народилась дитина, рахунку із спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну соціальну картку;

- встановити, що батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль;

- залучити до реалізації пілотного проекту на договірних засадах заклади роздрібної торгівлі для продажу батькам визначених дитячих товарів та товарів для породіль за спеціальною соціальної карткою.

Довідково

Фактично «пакунок малюка» будуть видавати у тих регіонах, де вони є в наявності, а потім, відповідно до прийнятої постанови за таким алгоритмом:

– батьки новонароджених звертаються до АТ «КБ «ПриватБанк» для відкриття рахунку;

– надалі – до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення батьками подається заява з необхідними документами.

Батьки мають право протягом року самостійно використовувати призначену грошову компенсацію у безготівковій формі на придбання товарів у закладах торгівлі, які долучились до публічного договору про реалізацію пілотного проекту.

 

Оптимізація процесу призначення та надання соціальної допомоги

 

Міністерством соціальної політики розроблено низку змін для забезпечення доступу до соціальної допомоги громадян та родин, що її потребують. Суттєві зміни торкнулися питань рівного доступу до державної допомоги, об’єктивності під час її призначення та спрощення оформлення необхідних документів.

Розроблена з цією метою постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» передбачає проведення перерахунку розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні-червні 2020 року, та на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування.

 Перелік основних змін:

 • затверджено порядки призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги та житлових субсидій;
 • встановлені стимулюючі механізми для виходу малозабезпеченої сім’ї із стану бідності, в складі якої є працездатні непрацюючі особи;
 • уніфікувано принципи надання допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
 • удосконалено механізм взаємодії державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення сервісного підходу та принципу максимальної доступності адміністративних послуг соціального характеру для мешканців територіальних громад;
 • спрощено порядок тимчасової державної допомоги на дітей;
 • визначені умови, за наявності яких поновлюється виплата допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях.

Міністерство також розробляє механізми стимулювання непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей до самозабезпечення. Зокрема, родинам, що опинились у складній життєвій ситуації, надаватиметься поворотна одноразова безвідсоткова допомога на здобуття економічної самостійності та для організації підприємницької діяльності.

За словами Міністра соціальної політики Марини Лазебної, ті сім’ї, які на сьогодні з об’єктивних обставин отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, збережуть право на її отримання, а розмір такої допомоги буде збільшено. «Держава послідовно посилює гарантії надання соціальної допомоги через посилення таких ключових її пріоритетів, як адресність, спрощений доступ до оформлення. Паралельно ми всебічно підтримуємо стимулюючий характер державної підтримки, прозорість та справедливість розподілу наявних ресурсів, – зазначила очільниця Міністерства.

Інформаційна довідка:

До 1 липня 2020 розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з усіма підвищеннями (10 % - 20 %) та надбавками (250 -500 грн) на дитину становив в середньому 115 % від розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

З 1 липня 2020 року розмір такої допомоги становитиме 130 % від розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку:

 для дітей віком до 6 років – 2 416,7 гривень;

 для дітей віком від 6 до 18 років – 3 013,4 гривень.

Скасовано норму, яка обмежувала максимальний розмір допомоги (75 % рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї).

З 1 липня 2020 року максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї.

 

 (за матеріалами сайту Міністерства соціальної політики України)

 

 

Картки надання послуг із соціальної підтримки населення,
що надаються управлінням соціального захисту населення Білокуракинської РДА

1

Видача посвідчень особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

3

Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

4

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

5

Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

6

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

7

Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

8

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

9

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

10

Надання державної соціальної допомоги на догляд особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

11

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

12

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

13

Надання державної допомоги при народженні дитини

14

Надання державної допомоги при усиновленні дитини

15

Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

16

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

17

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

18

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту

19

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

20

Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу

21

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Щодо укладання колективних договорів
Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
10.12.2019
Картки надання послуг із соціальної підтримки населення, що надаються управлінням соціального захисту населення Білокуракинської РДА
Обставини, що впливають на призначення субсидії
24.02.2020
Особливості надання житлових субсидій
Наказ управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації від 28.04.2020 р. №19-аг "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"
19-аг
28.04.2020
Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам ― підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку
Навчальний посібник за темою: «Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
Проведено засідання комісії
15.05.2020
«ЛЕГАЛІЗОВАНА ПРАЦЯ - ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ»
Державна допомога малозабезпеченим сім’ям – реальна матеріальна підпримка у складний час.
Наказ управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації від 17.06.2020 р. №24-аг "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"
24-аг
17.06.2020
Сватівське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області інформує:
06.07.2020
Порядок укладання колективних договорів, здійснення повідомної реєстрації.
Допомога на дітей одиноким матерям
Захисти себе!
Деталі щодо механізмів реалізації, алгоритм дій для отримання допомоги та алгоритм дій для закладів торгівлі, які виявили бажання співпрацювати з Мінсоцполітики в рамках реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020 – 2021 роках» - у інфографіці.
Наказ управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації "Про оголошення добору на зайняття вакантної посади державної служби"
47-аг
12.11.2020
Наказ управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації "Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2020 рік"
46-аг
04.11.2020