Прес-центр11 липня 2018, 13:07

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів?

Держава вживає всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, догляду за ними та возз’єднання їх із членами сім’ї, включаючи розшук, звільнення  з полону, повернення в Україну дітей, незаконно вивезених за кордон. Уряд прийняв постанову від 5 квітня 2017 р. №268 "Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів". Документом визначено механізм надання зазначеного статусу. Прийняття рішення забезпечить право дітей цієї категорії на гарантовану законодавством державну підтримку та допомогу. Право на отримання статусу має дитина, яка внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

 • отримала поранення, контузію, каліцтво;
 • зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства;
 • була викрадена або незаконно вивезена за межі України;
 • залучалася примусово до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, утворення яких не передбачене законом;
 • незаконно утримувалася, у тому числі в полоні.

Слід зазначити, що відповідно до міжнародних стандартів у всіх діях щодо дітей першочергова увага приділяється забезпеченню їх найкращих інтересів, а в умовах збройного конфлікту - мінімізації його негативних наслідків.

Указаним Порядком передбачено, що право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції не досягла 18 років (повноліття), які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

 • отримала поранення, контузію, каліцтво;
 • зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства;
 • була викрадена або незаконно вивезена за межі України;
 • залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
 • незаконно утримувалася, у тому числі в полоні;
 • зазнала психологічного насильства.

Статус надається органом опіки та піклування, у тому числі за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, або за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування. Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” і засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

 • свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
 • документа, що посвідчує особу заявника;
 • документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, - документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;
 • довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи  або документа, що підтверджує проживання (перебування) дитини у населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, відповідно до Переліку;
 • інші документи, зазначені у пункті 6 Порядку, в залежності від обставин, передбачених у підпунктах 1-6 Порядку.

Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати необхідні документи. Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

Законодавством визначено (зокрема Законом України “Про охорону дитинства”), що діти, постраждалі внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, про що отримали відповідний статус у вигляді рішення органу опіки та піклування, у майбутньому матимуть гарантії соціального захисту. За міжнародними стандартами таким дітям забезпечуються наступні гарантії:

 • захист дітей в сім’ї;
 • гарантії необхідного догляду і допомоги;
 • доступність харчування, медичного обслуговування та освіти;
 • заборона тортур, жорстокого поводження або невиконання обов’язків по відношенню до дітей;
 • заборона смертної кари;
 • збереження культурного середовища дитини;
 • захист в разі позбавлення волі;
 • надання гуманітарної допомоги і доступ гуманітарних організацій до дітей під час збройних конфліктів.

Тому законним представникам постраждалої дитини слід заздалегідь подбати про збір необхідних документів на підтвердження негативного впливу збройного конфлікту на дитину.

Заяву для отримання статусу необхідно подати до служби у справах дітей Білокуракинської районної державної адміністрації за адресою:  пл. Шевченка, 6, каб.4, смт. Білокуракине, тел. (06462) 2-26-08. Для отримання висновку оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах необхідно звернутись до Білокуракинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: вул. Історична, 47, смт. Білокуракине.                               

Н.М. Малик
Начальник служби у справах дітей
Білокуракинської райдержадміністрації