Загальна інформація

Архівний відділ Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області

92200, вул. Центральна, 107, смт. Білокуракине, Луганська область

 

Архівний відділ Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області є структурним підрозділом Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області зі статусом юридичної особи публічного права, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

  Відділ підпорядкований голові Білокуракинської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державному архіву Луганської області.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мін’юсту та Укрдержархіву, розпорядженнями голів обласної, районної держадміністрацій, рішеннями Білокуракинської районної ради, наказами директора Державного архіву Луганської області.

 Основними завданнями відділу є:

 реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Білокуракинської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаними громадами.

Працівники відділу мають право для виконання покладених на них службових обов'язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громад, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

 

 

 

Структура архівного відділу Білокуракинської районної державної адміністрації

 

Начальник                                             Валентина Дегтярьова

Головний спеціаліст                             Анна Кіях

 

 

Графік роботи

Понеділок - четвер: 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 - 16.00

 

Обідня перерва: 12.00-13.00

 

Прийом громадян

 

         Провідне місце у роботі архівного відділу Білокуракинської районної державної адміністрації посідає робота щодо задоволення інтересів населення, пов’язаних із доступом до документної інформації, виконання запитів юридичних осіб та громадян України, іноземців та осіб без громадянства з метою задоволення їх прав і законних інтересів.

До уваги:   ДОТРИМУЙТЕСЬ ВИМОГ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВ!

 Письмовий запит до архівного відділу заповнюється за відповідним ЗРАЗКОМ ЗАЯВ.

 У запиті фізичної особи обов'язково вказується така інформація про заявника: 

- прізвище, ім’я, по-батькові;

- адреса офіційної реєстрації (за паспортом тощо);

- поштова адреса (для електронного листування також вказується адреса електронної пошти);

- контактний телефон. 

Юридичні особи (установи, організації, товариства, об’єднання та ін.), - надають запит виключно на офіційних бланках. 

 АНОНІМНІ ЗВЕРНЕННЯ ТА ЗАЯВИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬЗАЗНАЧЕНИМ ВИМОГАМ - 
НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ! 

 

У разі відсутності в архівному відділі документів, необхідних для підтвердження запитуваних відомостей, надається відповідь про відсутність документів, рекомендації щодо їх місцезнаходження (якщо такі відомості є в архівному відділі) та подальшого пошуку інформації, які дають можливість підтвердити потрібні факти іншим шляхом.

 

Заяви приймаються у архівному відділі, або надсилаються поштою за адресою місця знаходження працівників відділу:

Архівний відділ Білокуракинської районної державної адміністрації, пл. Шевченка, 6, смт. Білокуракине, Луганська область, 92200

 

 

Прийом  громадян проводиться

у понеділок, вівторок, четвер з  8-00 до 17-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00.

 

          Особистий прийому громадян начальником архівного відділу проводиться  у перший та третій понеділок місяця з 8.00 до 17.00 (з 12.00 до 13.00 перерва на обід)

 

 

У заяві зазначається: прізвище, ім’я, по-батькові, адреса заявника;
з якого приводу звертається до архівного відділу (додаються ксерокопії пояснюючих документів).

 

 Заяви без зазначення адреси та підпису заявника архівним відділом не розглядаються.

 

При подачі заяви особисто або за дорученням пред’являється документ, що посвідчує особу.

 

Для підтвердження трудового стажу, розміру заробітної плати, навчання слід звернутися до тієї установи, організації, підприємства, де особа працювала. Документи з особового складу (накази, особові рахунки, особові справи, відомості нарахування заробітної плати) зберігаються в установах, підприємствах, організаціях протягом 75 років і не підлягають передаванню на зберігання в архівні установи.

 

Якщо установа, організація, підприємство реорганізовані або ліквідовані слід звернутися до правонаступника або організації вищого рівня, куди і мають передаватися документи з особового складу. У разі їх ліквідації слід звертатися до трудових архівів за місцем розташування таких установ, організацій, підприємств.

 

Інформацію щодо місця знаходження документів ліквідованих установ можна отримати у архівному відділі райдержадміністрації.

 

 Архівний відділ виконує тематичні запити, що стосуються надання інформації з певної проблеми, теми за визначений хронологічний період та встановлення або підтвердження певного факту, події, дати.

Звертаємо увагу!

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» доступ до документів Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу (прізвище, ім’я по батькові, дата, місце народження, освіта, сімейний стан, релігійність ін. тощо), а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян, обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо інше не передбачено законом. Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права та законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті ‑ з дозволу спадкоємців.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 21 цього Закону конфіденційною є інформація про фізичну особу, доступ до якої обмежено. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.