Порядок доступу до публічної інформації

На виконання цього Закону України «Про доступ до публічної інформації», указів Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України» головою Білокуракинської районної державної адміністрації підписано розпорядження від 18 травня 2011р. № 236 «Про організаційні заходи щодо забезпечення реалізації норм Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Зазначені нормативно-правові акти покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

 

В Білокуракинській районній державній адміністрації структурним підрозділом відповідальним за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, а також за оприлюднення інформації, передбаченої ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначений загальний відділ райдержадміністрації, персональна відповідальність за задоволення запитів на інформацію покладена на начальників структурних підрозділів райдержадміністрації, в розпорядженні яких перебуває запитувана інформація.

 

Надання публічної інформації райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

 

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

підпис і дату.

 

Для оформлення інформаційного запиту письмово:

смт Білокуракине, пл. Шевченка, 6
Білокуракинська районна державна адміністрація
(на конверті вказувати "Публічна інформація").

Електронна пошта:  bkrda@loga.gov.ua

 

Законодавство про доступ до публічної інформації:

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»;

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

 

 

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником

якої є Білокуракинська районна державна адміністрація

 

Білокуракинська районна державна адміністрація має сукупність документованих відомостей про виконання функцій та завдань покладених на неї.

За способом сприйняття, формою подання, суспільним значенням документи є: візуальними, текстовими, графічними, комбінованими, табличними, управлінськими, суспільно-політичними.

За порядком доступу адміністрація володіє відкритою інформацією та інформацію з обмеженим доступом.

Відповідно до Закону України «Про інформацію» основними видами інформації за змістом є:
інформація про фізичну особу;

інформація довідково-енциклопедичного характеру;

інформація про стан довкілля (екологічна інформація);
інформація про товар (роботу, послугу);
науково-технічна інформація;
податкова інформація;

правова інформація;

статистична інформація;

соціологічна інформація;
інші види інформації. 

 

Інші види інформації, якими володіє Білокуракинська районна державна адміністрація, зокрема:

1.Інформація про Білокуракинську районну державну адміністрацію:

1.1.Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності;

1.2.Інформація про місцезнаходження, засоби звя’зку;

1.3.Правила внутрішнього трудового розпорядку в Білокуракинській районній державній адміністрації;

1.4.Інформація про організаційну структуру (прізвища,  імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників структурних підрозділів Білокуракинської районної державної адміністрації та її апарату);

1.5.Положення про структурні підрозділи Білокуракинської районної державної адміністрації та її апарату;

1.6.Перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Білокуракинської районної державної адміністрації.

2.Інформація про діяльність Білокуракинської районної державної адміністрації:

2.1.Регламент роботи Білокуракинської районної державної адміністрації;

2.2.Інструкція з діловодства в Білокуракинській районній державній адміністрації;

2.3.Плани роботи (річний, квартальні, щотижневі);

2.4.Інформація про наради, конференції, семінари, засідання «круглих столів»;

2.5.Інформація про дорадчі органи, що створені Білокуракинською районною державною адміністрацією;

2.6. Інформація про роботу Громадської ради;

2.7.Перелік розпоряджень голови Білокуракинської районної державної адміністрації;

2.8.Перелік доручень голови Білокуракинської районної державної адміністрації;

2.9.Перелік наказів по апарату Білокуракинської районної державної адміністрації;

2.10.Інформація про виконання органами місцевого самоврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

3. Інформація про роботу колегії Білокуракинської районної державної адміністрації

3.1. Порядки денні засідань колегії;

3.2. Проекти розпорядчих документів, що розглядаються на засіданні колегії;

3.3.Довідковий матеріал;

3.4.Протоколи колегій.

4.Інформація про нормативно-правову діяльність Білокуракинської районної державної адміністрації та засідання, що проводяться

4.1.Розпорядження голови Білокуракинської районної державної адміністрації;

4.2.Доручення голови Білокуракинської районної державної адміністрації;

4.3.Накази по апарату Білокуракинської районної державної адміністрації;

4.4.Проекти нормативно-правових актів (у т.ч. регуляторні), розроблені структурними підрозділами Білокуракинської районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, що підлягають обговоренню;

4.5.Накази структурних підрозділів Білокуракинської районної  державної адміністрації;

4.6.Протоколи нарад, що проводяться.

5.Інформація про діяльність Білокуракинської районної державної адміністрації  з питань правової роботи

5.1.Інформація про надання безкоштовної правової допомоги (про місця розташування, контактні телефони, графіки прийому);

5.2.Інформація про проведені перевірки відповідності чинному законодавству розпорядчих документів районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

6.Інформація про доступ до публічної інформації

6.1. Форми запитів на інформацію;

6.2.Порядок подання запитів на публічну інформацію;

6.3.Система обліку (Реєстр) публічної інформації, що знаходиться у володінні Білокуракинської районної державної адміністрації;

6.4.Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію;

6.5.Перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

7.Інформація з антикорупційної діяльності

7.1.План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Білокуракинській районній державній адміністрації;

7.2.Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Білокуракинській районній державній адміністрації.

8.Інформація з питань кадрової роботи та державної служби:

8.1.Вакансії в структурних підрозділах  Білокуракинської районної державної адміністрації та її апарату;

8.2.Порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад в структурних підрозділах Білокуракинської районної державної адміністрації та її апарату;

8.3.Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату та малочисельних структурних підрозділів облдержадміністрації;

8.4.Протоколи засідань атестаційних комісій;

8.5.Протоколи засідань конкурсних комісій;

8.6.Посадові інструкції  працівників;

8.7.Інформація про чисельність, склад та рух кадрів;

8.8.Інформація щодо навчання (підвищення кваліфікації) державних службовців;

8.9.Інформація про відрядження керівництва та працівників;

8.10.Інформація щодо стажування державного службовця на посаді;

8.11 Матеріали щодо формування кадрового резерву для державної служби.

9.Інформація з Державного реєстру виборців.

10.Інформація з питань планово-фінансової діяльності та  матеріально-технічного забезпечення:

10.1.Кошторис Білокуракинської районної державної адміністрації;

10.2.Витяги з річного розпису асигнувань районного та державного бюджетів на відповідний рік;

10.3.Інформація про результативні показники виконання бюджетних програм;

10.4.Інформація з питань бухгалтерського обліку.

11.Інформація про розгляд звернень громадян в Білокуракинській районній державній адміністрації

11.1.Порядок  проведення особистого  прийому громадян;

11.2.Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Білокуракинської районної державної адміністрації;

11.3.Графік виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Роменської районної державної адміністрації;

11.4.Графік телефонних «гарячих ліній»;

11.5.Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у Білокуракинській районній державній адміністрації;

12.Інформація з питань організації контролю  за виконанням документів:

12.1.Плани контрольних заходів;

12.2.Інформація про результати проведених контрольних заходів;

12.3.Статистичні та аналітичні довідки про стан виконання документів;

13.Інформаційно-довідкові документи, надіслані до відома.

14.Угоди про співпрацю.

15. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ).