Прес-центр20 листопада 2020, 09:11

Перевірки Фонду соціального страхування України здійснюватимуться за новим порядком

З 10 жовтня 2020 року набрав чинності Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування України від 02.10.2020 № 23 (далі – Порядок № 23), який

Ознайомитися з повним текстом Порядку № 23 можна за посиланням на сайті Фонду соціального страхування України: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/971204.

Коротко зупинимося на основних змінах.

Згідно з пунктом 2.1 Порядку № 23 перевірки проводяться з метою:

здійснення контролю за використанням страхових коштів Фонду, обґрунтованістю виплати матеріального забезпечення, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання;
виявлення та підтвердження неправомірно витрачених сум страхових коштів та/або вартості наданих соціальних послуг, нецільового використання коштів, невикористаних коштів Фонду, забезпечення своєчасного та повного повернення таких коштів до бюджету Фонду.

Згідно з пунктом 2.2 Порядку № 23 перевірки здійснюються посадовими особами Фонду за місцезнаходженням страхувальника або в приміщенні робочого органу виконавчої дирекції Фонду (його відділення) за згодою (письмовою заявою) страхувальника та за умови надання ним усіх необхідних документів для проведення перевірки.

Згідно з пунктом 2.4 Порядку № 23 посадові особи Фонду мають право проводити камеральні та документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки.

Звертаємо увагу! Робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Українитепер вправі зупиняти виплати в разі відмови або перешкоджання з боку страхувальника у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним до Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання страхувальником страхових коштів Фонду.

Рішення про зупинення виплат з Фонду приймається керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду, яке оформлюється відповідним наказом.

Поновлення виплат з Фонду здійснюється за умови усунення порушень, що призвели до зупинення таких виплат.

Повідомлення про прийняте рішення про зупинення (поновлення) виплат з Фонду направляється страхувальнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

Щодо нововведеного виду перевірок – камеральних (пункт 2.5 Порядку № 23), то предметом камеральної перевірки страхувальника може бути своєчасність подання звітів, повідомлень про виплату коштів застрахованим особам, внесення виправлень в раніше подані звіти, заяви-розрахунки, несвоєчасність повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів Фонду, наявність заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду виключно на підставі даних, що зберігаються у відповідних інформаційно-аналітичних системах Фонду.

Перевірка буде здійснюватися на підставі: даних з інформаційно-аналітичних систем Фонду соціального страхування України; заяви-розрахунку та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, поданих страхувальником в паперовому або в електронному вигляді; даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб), отриманих в порядку інформаційного обміну між Пенсійним фондом України та Фонду соціального страхування України.

Камеральна перевірка проводиться посадовими особами Фонду без будь-якого спеціального рішення керівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду (керівника відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду) або направлення на її проведення.

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається довідка, яка підписується посадовими особами Фонду, які проводили перевірку, із зазначенням даних про неправомірне використання коштів Фонду, та яка є підставою для проведення документальної позапланової перевірки або включення страхувальника до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на наступний період.

Щодо відокремлених підрозділів у страхувальника, то тепер документальна планова перевірка щодо такого страхувальника може здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку здійснення одного планового заходу (пункт 2.7 Порядку № 23).

Просимо ознайомитися зі змінами в підставах для включення в планові та позапланові документальні перевірки (пункти 2.7 та 2.9 Порядку № 23).

Питання, які перевіряються під час документальних планових перевірокперераховано в пункті 2.23 Порядку № 23.

Розширено викладена інформація щодо оформлення результатів перевірки в розділі III «Оформлення результатів документальних перевірок».

Також порядком запроваджено уніфіковану форму акта перевірки страхувальника, що підтверджує факт проведення документальної перевірки, відображає її результати та є носієм доказової інформації про виявлені порушення у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Внесені зміни щодо порядку оскарження рішень за результатами перевірок, ознайомитись з ними можна в розділі VI «Оскарження рішень за результатами документальних перевірок».

Додатково повідомляємо, що при проведенні перевірок посадовими особами Фонду розглядаються питання щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду за видом загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний).

Підстави для здійснення вказаних перевірок: Порядок здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхувальниками страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, інших платежів до Фонду та цільовим використанням коштів, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 17.10.2003 № 68, Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 № 36 та Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 30.

Наразі тривають планові перевірки страхувальників згідно з планом-графіком проведення документальних перевірок страхувальників на IV квартал 2020 року, затвердженим наказом управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області від 15.09.2020 № 333-ОД. Ознайомитися із зазначеним графіком перевірок можна за посиланням на сайті Фонду соціального страхування України: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/lug/uk/publish/article/89416.

Просимо взяти до уваги та уважно ознайомитися з наведеною вище інформацією для подальшої співпраці у нормативно-законодавчому полі.

Сватівське відділення управління

виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України

у Луганській області