Прес-центр13 березня 2018, 10:03

Часткова компенсація витрат на закупівлю установок індивідуального доїння

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації Гарбуза Ю.Г. від 08.11.2017 року №825 затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію витрат власникам особистих селянських господарств на закупівлю установок індивідуального доїння.

Надання компенсації здійснюється у межах фактичних витрат на закуплену у 2017-2020 роках власниками особистих селянських господарств (далі - власники) нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва (далі - установка) для власного користування, але не більше як 5000 гривень за одиницю, за умови утримання у господарстві не менше трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів.

Власники, які бажають отримати компенсацію, подають до управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Луганської області за місцем знаходження домогосподарства протягом року, але не пізніше 10 грудня поточного року, такі документи:

  • заяву встановленої форми;
  • довідку, видану сільською, селищною чи міською радою про кількість корів;
  • копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до них;
  • витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
  • копії платіжних документів, що підтверджують придбання установки (накладні, квитанції, прибуткові касові ордери, фіскальні чеки тощо);
  • копію технічної документації на установку;
  • копію паспорта власника та копію облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
  • копію довідки про відкриття поточного рахунку в банку.

Для отримання більш детальної інформації необхідно звертатися до управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.